posts getagt ‘Patrick van Deurzen’

Babel in de Noorderkerk

donderdag, december 16th, 2010

Aanstaande zaterdagmiddag, 18 december 2010 om 14.00 uur, kun je in de Noorderkerk naar de première van een nieuw werk van Patrick van Deurzen: Turris Babel. Inderdaad: een stuk over de Toren van Babel, maar verrassend genoeg niet alleen geïnspireerd op het bekende bijbelverhaal, maar ook op het werk van de  Duitse Jezuïet en geleerde Athanasius Kircher (1602-1680). Kircher was in de 17e eeuw de bekendste wetenschapper van Europa. Hij was de man ‘die alles wist’, of het nu over magnetisme, het binnenste van de aarde, hyrogliefen, China of de Toren van Babel ging. In zijn Turris Babel bewijst Kircher op overtuigende wijze dat deze toren helemaal niet gebouwd had kunnen worden. Want: er is te veel mankracht, te veel materiaal en te veel reistijd nodig om het idee van de toren te verwezenlijken. Bovendien toont Kircher aan dat mocht het toch gelukt zijn de toren te bouwen, dat dat een universele natuurramp tot gevolg zou hebben: de aarde zou uit zijn positie gestoten worden en zo niet meer het middelpunt van het heelal zijn! God heeft met zijn straf  – de Babylonische spraakverwarring- de mens een les willen leren:  ‘dat alle constructies van een drieste geest  en alle gedachten van overmoed, hoe enorm ook, toch krachteloos en krankzinnig zijn en dat ze ten onder zullen gaan……’

Turris Babel is een muziek-theatraal-werk van ± 25 minuten voor vijf vrouwenstemmen. De vijf vrouwen ‘vertellen’ als  een soort hoge-priesteressen het verhaal van de Toren van Babel zoals deze is opgetekend in de Bijbel (Genesis 11:1-9 ). De bijbelse tekst krijgt perspectief doordat ze vervlochten zijn met de vier conclusies van Athanasius Kircher.

foto: Joyce van der Feesten