Schreeuw in het heelal

De Tweede Symfonie van Galina Oestvolskaja vormde voor beeldhouwers Hanneke de Munck en Leo van den Bos inspiratie voor het maken van een taxushouten beeld, onderdeel van een serie altaarstukken. In een van de drie figuren in het beeld zien we Oestvolskaja als jonge vrouw, staand in Russische winterkleding; in een tweede figuur zien we de componiste als oude vrouw, zittend, luisterend. Het derde beeld, aldus Hanneke, is een innerlijk beeld, uitdrukking gevend aan uiterste wanhoop. Deze vrouw, die levend onder de zware omstandigheden van de Sovjet-terreur met haar composities een kostbaar geschenk heeft nagelaten, bleef zichzelf onder het Sovjetbestel, bleef overeind tegenover haar leermeester Sjostakovitsj – aldus Hanneke en Leo.

Tags:

Reageer